NMF Steunfonds 2022

Opgehaald

2.797
27% bereikt van het totaalbedrag € 10.000
Afgesloten Je kunt niet meer doneren

Steun voor musici
Veel musici kwamen tijdens de corona-lockdowns van de ene op de andere dag zonder werk te zitten. Nog steeds zijn sommigen onzeker over hun financiële situatie en hebben zij tijd nodig zich te herstellen. Het bespelen van een NMF-instrument is dan een kostbaarder feit. Maar zij kunnen een aanvraag doen voor steun uit het NMF Steunfonds.

Collectiekosten
Musici die een instrument van het NMF in bruikleen krijgen, dragen bij aan de collectiekosten en de verzekeringspremie. De bijdrage is € 710 (en voor studenten € 555) voor het hele jaar. De verzekeringspremie hangt af van de waarde van het instrument. Het Steunfonds biedt NMF-musici een tegemoetkoming in deze kosten als dit bedrag te hoog voor hen is.

Kwijtschelding
Ook in 2022 verwachten wij dat musici een beroep doen op het NMF Steunfonds. Met uw steun kunnen wij alle NMF-musici blijvend helpen aan een inspirerend en hoogwaardig instrument. Het Steunfonds wordt ingezet voor:

  • Het eerste kwartaal van de gebruiksvergoeding niet te incasseren (voor alle musici vanaf 18 jaar);
  • Bij musici die een aanvraag voor het Steunfonds hebben gedaan een extra deel tot zelfs de gehele gebruiksvergoeding kwijt te schelden. 

Het NMF moet daarvoor het Steunfonds aanvullen met € 15.000.