Target reached

NMF Steunfonds 2021

Closed You can't donate anymore

Waarom het NMF Steunfonds?

Musici die een instrument van het NMF in bruikleen krijgen, dragen met een bijdrage bij aan de collectiekosten en de verzekeringspremie. De bijdrage is dit jaar € 710 (en voor studenten € 550). De verzekeringspremie hangt af van de waarde van het instrument. Het Steunfonds biedt NMF-musici een tegemoetkoming in deze gebruiksvergoeding wanneer zij in zwaar financieel weer verkeren. Zo vormt de vergoeding geen drempel om een goed instrument te bespelen!

Urgenter dan ooit

Door de COVID-19 pandemie zijn concertzalen en theaters wegens de coronamaatregelen al geruime tijd gesloten. Vele musici kwamen van de ene op de andere dag zonder werk te zitten en zijn onzeker over hun financiële situatie. Het bespelen van een NMF-instrument werd zo een nog kostbaarder feit. Meer NMF-musici doen een aanvraag voor een bijdrage uit het NMF Steunfonds. Ook in 2021 verwachten wij van de musici een beroep op het NMF Steunfonds.

Met uw steun kunnen wij alle NMF-musici blijven steunen met een inspirerend en hoogwaardig instrument. Dat doen wij door:

  • Het eerste kwartaal van de gebruiksvergoeding niet te incasseren (voor musici vanaf 18 jaar);
  • Bij musici die een aanvraag voor het Steunfonds hebben gedaan een extra deel tot zelfs de gehele gebruiksvergoeding niet te incasseren. 

Om dit te kunnen doen heeft het NMF een bedrag nodig van € 20.000 in het NMF Steunfonds.