Target reached

NMF Steunfonds 2020

Raised

19,500
100% reached of total of €19,500
Closed You can't donate anymore

Waarom het NMF Steunfonds?

In het voorjaar van 2020 moesten concertzalen en theaters wegens de coronamaatregelen hun deuren sluiten. Vele musici kwamen van de ene op de andere dag zonder werk te zitten. Het bespelen van een NMF-instrument werd zo een nog kostbaarder feit. Naast een kwijtschelding van een deel van hun bruikleenvergoeding aan het NMF, konden NMF-musici een aanvraag doen voor een bijdrage uit het NMF Steunfonds, om zo nog een extra financiële tegemoetkoming te ontvangen. Op deze manier kunnen zij blijven spelen op het instrument waar zij zo blij mee zijn.

Afgerond

Deze actie liep tot 1 september 2020. Inmiddels zijn alle aanvragen van NMF-musici gehonoreerd.

Hartelijk dank voor uw donatie!